ΥΛΙΚΟ για το μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρίσκετε υλικό για το μάθημα των Αγγλικών βασισμένο στα βιβλία που διδάσκονται στο δημόσιο Ελληνικό σχολείο, φτιαγμένα από την εκπαιδευτικό Αγγλικών του σχολείου μας. Κατεβάστε τα ελεύθερα, δοκιμάστε τα και πείτε μας τη γνώμη σας και τις δικές σας ιδέες στο email του σχολείου: mail@dim-iou.kyk.sch.gr.

Προσπαθούμε να ανανεώνουμε και να εμπλουτίζουμε την σελίδα όσο είναι δυνατόν συχνότερα.

(σημείωση: στην κάτω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας των φυλλαδίων ο πρώτος αριθμός δείχνει την τάξη, ο δεύτερος το κεφάλαιο του βιβλίου και ο τρίτος τη σειρά των εργασιών στο κεφάλαιο αυτό – π.χ. η εργασία 4.3.1 σημαίνει: τάξη 4, κεφάλαιο 3, εργασία 1 αυτού του κεφαλαίου)

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

 

Γ΄ τάξη – για το Magic Book 1

3-0-0-language-awareness

3-0-07-abc-colours-numbers

3-0-11-colours

3-0-12-blue-group-song

3-0-13-rainbow-song

3-0-71-alphabet-copy

3-0-72-alphabet-practice

3-0-73-alphabet-practice

3-3-my-teacher

3-3-school-family

3-3-things-i-can-do

3-3-verbs-can

3-3-correct-order

3-2-2-be-adjectives

3-3-clothes-on-my-body

3-3-have-got-numbers-colours-clothes

3-3-have-got-fill-in

3-4-2-draw-and-colour-a-picture

3-3-22-pinocchio-pictures

3-3-34-fridge

3-4-2-body-a-funny-creature

3-3-class-rules

3-5-food-offer-accept

3-5-food-draw

3-5-verb-like

3-chant

3-domino

class-3-xmas

useful-expressions-posters

odd-one-out

 

COPY THE DIALOGUES OF THE BOOK

unit 1

3-1-11

3-1-21

3-1-31

unit 3

3-3-11

3-3-21

3-3-31

unit 4

3-4-1

3-4-2

3-4-3

 

Δ΄ τάξη

4-1-0

4-1-1

4-1-11

4-1-2

4-3-1-extra

4-3-1

4-3-2-extra

4-3-2

4-3-3-extra

4-3-3

4-4-1-extra

4-4-1

4-5-1-extra

4-5-1

4-5-2

4-6-pr-cont-game

4-6-0

4-6-1

4-6-2

4-7-jobs

 

Ε΄ τάξη

5-0-1-grammar-revision-present-continuous

5-0-2-grammar-revision-present-continuous

5-1-2

5-1-3

5-2-1

5-3-1

5-3-4

5-4-0

5-4-1

5-5-1

5-5-2

5-5-3

5-5-11

5-5-12

5-6-1

5-6-2

5-6-3

5-6-4

5-6-5

5-7-1

5-7-2

5-7-3

5-8-1

5-8-2

5-9-1

5-9-2

5-9-3

5-9-4

5-9-5

5-10-3

5-domino

time-prepositions

ΣΤ΄ τάξη

6-1-1

6-2-0

6-2-1

6-2-3

6-2-21

6-2-22

6-3-1

6-3-2

6-3-3

6-3-4

6-3-5

6-3-6

6-4-1-past-simple

6-4-2-past-simple

6-4-3-past-continuous

6-4-4-past-simple-continuous

6-4-5

6-4-6

6-4-7

6-5-1

6-5-2

6-5-3

6-5-4

6-5-vocabulary-tapescript

6-5-workbook

6-7-1

6-7-2

6-7-3

6-7-4

6-7-5

6-6-jobs-of-past-present-future

6-6-jobs-on-ios

6-8-1

6-8-2

6-8-3

6-9-1

6-9-2

6-9-3

6-10-1-passive

6-10-2

6-10-3

6-internet-safety

6-tenses-revision

10-things

 

DOGS, CATS AND MICE: A THEATRICAL PLAY WRITTEN, DIRECTED AND ACTED BY THE PUPILS OF ΟΛΟΗΜΕΡΟ IOS PRIMARY SCHOOL, Winter-spring 2006

theatrical-play

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/

 

 ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/

Τα σχόλια έχουν κλείσει.