Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2021

Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο/Νέα Ιστοσελίδα

Σας ενημερώνουμε, ότι έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση του σχολείου νέα ιστοσελίδα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής ενημέρωσης μέσω ιστοχώρου. Η νέα ιστοσελίδα είναι λιγότερο ευάλωτη σε κακόβουλες … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο/Νέα Ιστοσελίδα