ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ COVID-19

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, η σχολική κάρτα μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικά Έτη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.