2006-2007

Κατά το σχολικό έτος 2006-2007 στο σχολείο φοίτησαν —– παιδιά (— μαθητές και — μαθήτριες) σε 8 τμήματα και στο Ολοήμερο — παιδιά.

Τα μαθήματα δίδαξαν — εκπαιδευτικοί τάξεων (— δάσκαλοι και — δασκάλες), η Γυμνάστρια, οι εκπαιδευτικοί Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Καλλιτεχνικών καθώς και Πληροφορικής (μόνο στο Ολοήμερο).

Αφήστε μια απάντηση