2009-2010

αριθμός μαθητών: 116

διδακτικό προσωπικό: 5 Δασκάλες, 4 Δάσκαλοι, 1 Δασκάλα Ειδικής Αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων: Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Μουσικής, Πληροφορικής και Φυσικής Αγωγής

Αφήστε μια απάντηση