Επικοινωνία

9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ίου

“Γεώργιος Στίνης & Αγγελική Ντούρμα”

Χώρα Ίου

84001 Ίος, Κυκλάδες

τηλ. 22860 91295

φαξ 22860 91295

email: mail@dim-iou.kyk.sch.gr

Υπεύθυνος για τη σελίδα: Γαληνίκης Φώτιος

Ios Primary School

Chora, Ios

84001 Ios Island, Cyclades, Greece

TEL. +30 22860 91295

FAX +30 22860 91295

mail@dim-iou.kyk.sch.gr

Info: Fotios Galinikis, Head Teacher