2010-2011

σχολικό έτος 2010-2011

μαθητές 116

εκπαιδευτικοί:

δάσκαλοι/δασκάλες 8

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:

Αγγλικών 1, Γαλλικών 1, Γερμανικών 1, Μουσικής 1, Καλλιτεχνικών 1, Φυσικής Αγωγής (1)

Αφήστε μια απάντηση