ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 με ζωγραφιές των παιδιών

 

Tα παιδιά ζωγράφισαν και ο Σύλλογος Γονέων φρόντισε για την εκτύπωση του ημερολογίου του 2013.

Δείτε το:

ημερολόγιο 2013 ΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝe
σε μορφή .pdf

ημερολόγιο 2013 ΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

σε παρουσίαση .pptx