παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια σχολείων-εταίρων Comenius

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 όλες οι τάξεις παρουσίασαν στο αθλητικό κέντρο “Ειρήνη Χατζηδάκη” παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια των σχολείων-εταίρων μας στο πρόγραμμα Comenius το οποίο έφτασε στο τέλος του.

η Α΄ τάξη

οι θεατές, παιδιά και γονείς

Β΄ & Γ΄ τάξεις

η Δ΄ τάξη

Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις