Ώρες Διαλειμμάτων 2020-2021

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

09:40 – 10:00

11:30 – 11:45

12:25 (σχολάει το 5ωρο)  12:35

13:15 (σχολάει το 6ωρο)

14:00 – 14:15

15:00 σχολάει το Ολοήμερο