ώρες διαλειμμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

09:40 ? 10:00

11:30 ? 11:45

12:25 (σχολάει το 5ωρο) ? 12:35

13:15 (σχολάει το 6ωρο)

16:00 σχολάει το Ολοήμερο