ασφάλεια στο διαδίκτυο internet safety

Τα παιδιά των τάξεων Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με την ασφάλεια στο ίντερνετ, συζήτησαν, προβληματίστηκαν και κατέγραψαν κάποιους από τους κανόνες ασφαλείας για όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Δείτε την εργασία της Ε΄ τάξης με θέμα “ασφάλεια στο διαδίκτυο – internet safety” εδώ:

κανόνες: internet safety class 5

παρουσίαση: οι κανόνες και οι ζωγραφιές της Ε΄ τάξης: SAFETY ONLINE IOS class 5 2014 e s

οι ζωγραφιές των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης με τους κανόνες ασφαλείας: