καθαρισμός ακτής

Όπως κάθε χρόνο, το σχολείο μας πήρε μέρος στο πρόγραμμα “ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ” – MedSOS clean-up http://www.medsoscleanup.gr/index.php/clean-the-med/2014campaign/taking-part/117.html

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το πρωί της Πέμπτης 29 Μαϊου 2014 οι Ε΄ &  Στ΄ τάξεις του σχολείου μας πήγαν στο Μυλοπότα και περπάτησαν σε ομάδες στην αμμουδιά ψάχνοντας για σκουπίδια. Κάθε ομάδα συνέλεξε και κατέγραψε όσα σκουπίδια βρήκε ανά είδος. Σε γενικές γραμμές ήταν μικρού μεγέθους και όχι πολλά, αφού τα ειδικά μηχανήματα του Δήμου Ιητών είχαν ήδη καθαρίσει την παραλία.

Μετά την επιστροφή τους στο σχολείο οι ομάδες επεξεργάστηκαν τα ευρήματά τους και έγραψαν τις εντυπώσεις τους. (αφού ψηφιοποιηθούν, θα τα δημοσιοποιήσουμε εδώ όσο πιο σύντομα μπορέσουμε και θα τα στείλουμε στους υπεύθυνους του προγράμματος και στο Δήμο)

Ο Δήμος Ιητών και σε αυτή τη δράση εφοδίασε τα παιδιά με σακκούλες και γάντια και τους πρόσφερε νερό.