η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στο σχολείο μας

Συνεχίζεται και φέτος στο σχολείο μας η συλλογή υλικών για ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: κρατάμε και δίνουμε για ανακύκλωση το χαρτί, τα παλιά βιβλία και τετράδια, τα πλαστικά καπάκια, τις χαλασμένες ηλεκτρονικές συσκευές, τα χρησιμοποιημένα τόνερ & τις μπαταρίες.