2015-2016

Σχολικό έτος 2015-2016: το σχολείο λειτουργεί με 6 τάξεις σε 7 τμήματα (Α1, Α2, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) και Τμήμα Ένταξης

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: 110 παιδιά  (57 αγόρια, 53 κορίτσια)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (2 δάσκαλοι, 5 δασκάλες), 1 εκπαιδευτικός ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ07 Γερμανικών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ08 Εικαστικών