2016-2017

σχολικό έτος 2016-2017

όλες οι τάξεις κάνουν 6ωρο (σχολούν στις 13:15) – το Ολοήμερο σχολά στις 16:00

αριθμός μαθητριών/μαθητών: 120

τάξεις/τμήματα: Α1, A2, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Τμήμα Ένταξης, Ολοήμερο

εκπαιδευτικοί: 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (δασκάλες/δάσκαλοι τάξεων), μία εκπαιδευτικός ΠΕ71 (Ειδικής Αγωγής) για το Τμήμα Ένταξης, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70/ΠΕ71 για Παράλληλη Στήριξη,  ένας εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, μία εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών και από το Βαλέτειο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις: μία εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικών, μία εκπαιδευτικός ΠΕ07 Γερμανικών, ένας εκπαιδευτικός Νέων Τεχνολογιών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ08 Εικαστικών