ημερήσια εκδρομή στο Μαγγανάρι

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 κάναμε την ημερήσια εκδρομή μας στο Μαγγανάρι.

e100_9439 e100_9441 e100_9357 e100_9394 e100_9425 e100_9429 e100_9430 e100_9438