Εδώ Πολυτεχνείο!

Εργασίες των παιδιών της ΣΤ’ Τάξης για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Χούντα των Συνταγματαρχών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ3

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2

Πολυτεχνείο

Πολυτεχνείο2

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ