οι λαμπάδες των παιδιών

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ίου ζωγραφίζουν τις Πασχαλιάτικες λαμπάδες τους

και εύχονται σε όλο τον κόσμο Καλό Πάσχα!

Διαφάνεια6 Διαφάνεια7 Διαφάνεια8 Διαφάνεια9 Διαφάνεια10 Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4 Διαφάνεια5 Διαφάνεια 11 Διαφάνεια 13Διαφάνεια 12 Διαφάνεια 16Διαφάνεια 17Διαφάνεια 14Διαφάνεια 15 Διαφάνεια 18