Μήνυμα Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-21