Επικοινωνία με τον Διευθυντή και το Διδακτικό προσωπικό

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής και το Διδακτικό Προσωπικό εφεξής θα δέχονται τους γονείς:

Διευθυντής

Θα δέχεται τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 13.15 με 14.00 για διοικητικά έγγραφα και προσωπικές συναντήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επικοινωνείτε έγκαιρα για να ορίζεται συνάντηση.

Διδακτικό Προσωπικό

Θα δέχεται 13.15 με 14.00 μια φορά το μήνα για την ενημέρωση των γονέων ως εξής:

Καλογιάννη Σοφία, Α΄1 τμήμα, κάθε 1η Παρασκευή του μήνα.

Κουρινιώτη Αναστασία, Α΄2 τμήμα , κάθε 1η Παρασκευή του μήνα.

Κασιάρα Βάια, Β΄ τάξη, κάθε 2η Τρίτη του μήνα.

Χαβιάρη Μάρθα, Γ΄1 τμήμα, κάθε 2η Τρίτη του μήνα.

Βίτσα Ευγενία, Γ΄2 τμήμα, κάθε 1η Τρίτη του μήνα.

Κατέρης Λάμπρος, Δ΄ τάξη , κάθε 1η Τετάρτη του μήνα.

Κουτσάγια Στυλιανή, Ε΄1 τμήμα, κάθε 1η Τρίτη του μήνα

Παπαθωμά Παναγιώτα, Ε΄2 τμήμα, κάθε 1η Τετάρτη του μήνα.

Αντώνης Δημήτριος, ΣΤ΄ τάξη, κάθε 1η Τρίτη του μήνα.

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας να εισέρχεστε στον σχολικό χώρο τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Σχολικός χώρος είναι και το προαύλιο. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές/τριες στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας επιτηρούν την αποχώρηση των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες αποχωρούν με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Άρθρο 18
Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος
Προσέλευση – Αποχώρηση μαθητών
Ασφάλεια μαθητών

Β. Δημοτικά

  1. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ. Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα.
  2. Μετά το πέρας της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.
  3. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

Ο Διευθυντής

Φώτιος Γαληνίκης