2008-2009

διδακτικό προσωπικό: 9 δασκάλες τάξεων, 1 δασκάλα Ολοήμερου, 1 δασκάλα Ειδικής Αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων: Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Καλλιτεχνικών, Γυμναστικής & Μουσικής

μαθητικό δυναμικό: 64 μαθητές / 53 μαθήτριες σε 6 τάξεις (9 τμήματα), Τμήμα Ένταξης και Ολοήμερο

μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Εμείς κι ο κόσμος, Τεχνικά, Μουσική, Φυσική, Γυμναστική, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά & Ευέλικτη Ζώνη

Διδακτικές επισκέψεις των τάξεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:

Αρχαιολογικός χώρος Σκάρκου: Ε΄ και ΣΤ΄

Χώρα: Β1, Δ2

Χώρα & Μύλοι: Δ1

Ελληνικά Ταχυδρομεία: Ε΄και ΣΤ΄

Λιμεναρχείο: Γ΄, Δ2 και ΣΤ΄

Θέατρο “Οδυσσέας Ελύτης”: Δ2

Τυροκομείο: Β΄

Ξωκλήσια: Δ2

“Χλωρίδα και πανίδα του τόπου μου” : Δ2

Γιαλός, Μυλοπότας “Οικοσυστήματα”: ΣΤ, Δ1 και Δ2

Αθήνα: ΣΤ΄(Δείτε στη δεξιά πλευρά —->)

ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δείτε στη δεξιά πλευρά —-> τις αντίστοιχες σελίδες!

Αφήστε μια απάντηση