Καλά Χριστούγεννα

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καλά Χριστούγεννα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ενημέρωση για αδυναμία πρόσβασης στα Τηλεμαθήματα

Αγαπητοί γονείς καλησπέρα σας,

Παρουσιάστηκε σήμερα τεχνικό πρόβλημα σε πανελλήνιο επίπεδο, στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,  του οποίου η διαχείριση δεν ήταν δυνατή από το Σχολείο. Συνεπώς, ορισμένες από τις σημερινές ώρες τηλεμαθημάτων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε από τη σελίδα του σχολείου για οποιαδήποτε αλλαγή..

Μέχρι τότε, ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Τα αυριανά μαθήματα συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε τάξης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για αδυναμία πρόσβασης στα Τηλεμαθήματα

Οδηγίες για Σύνδεση και Εγγραφή των Μαθητών/τριών σε μαθήματα στην η-Τάξη (e-class)

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για Σύνδεση και Εγγραφή των Μαθητών/τριών σε μαθήματα στην η-Τάξη (e-class)

Οδηγός Σύνδεσης Μαθητών/τριών με πλατφόρμα Webex

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγός Σύνδεσης Μαθητών/τριών με πλατφόρμα Webex

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, αγαπητά μας παιδιά,

από αύριο Τετάρτη 18-11-2020, θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας με δύο αλληλένδετους τρόπους:

  1. Με την εκπαιδευτική τηλεόραση και
  2. Τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση η οποία θα υλοποιείται από τις 14:10 έως και τις 17:20 όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΑπόΈως
1η14:1014:40
2η14:5015:20
3η15:3016:00
4η16:1016:40
5η16:5017:20
Πίνακας Ημερήσιας Διδασκαλίας με Δεκάλεπτα διαλείμματα

Για την σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα διδασκαλίας της Cisco Webex Meetings. Η σύνδεση είναι πολύ απλή και εύκολη χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα σας αποστείλουν οι Εκπαιδευτικοί στο προσωπικό σας e-mail.

Βάσει κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε τους γονείς να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω πολύ σημαντικά:

  • Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι υποχρεωτική και λαμβάνονται απουσίες. Απουσίες δεν λαμβάνονται όταν αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία σύνδεσης. Να ενημερώσουμε ότι η σύνδεση με την πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απλό τηλέφωνο χωρίς διαδίκτυο. Για την διαδικασία αυτή σας αποστέλλετε ένας τηλεφωνικός αριθμός από τον/την Εκπαιδευτικό.
  • Ο/η εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες και οι μαθητές/τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση)από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή/τριας εκ νέου.
  • Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.
  • Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων, συγκεκριμένα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους και την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα ονόματα ή ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των μεταδεδομένων των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθένται διωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

Σύνδεσμος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την ενημέρωσή σας σχετικά με την τηλεκπαίδευση.

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/

Για οποιαδήποτε δυσκολία, απορία, τεχνικά προβλήματα, αδυναμία χειρισμού των τεχνολογικών μέσων, είμαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουμε.

Ο Διευθυντής

Φώτιος Γαληνίκης

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες όπως προσέλθουν την Τετάρτη 18-11-2020 και ώρα 10:00 με 12:00 για να παραλάβουν τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών τους. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα για άλλη μέρα και ώρα καθώς αυτό έπρεπε να γίνει αποκλειστικά σήμερα όπως ρητά διευκρινίζεται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που αναρτήθηκε εχθές στην ιστοσελίδα του σχολείου και παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα από το έγγραφο παρακάτω.

12. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αν το παιδί του έχει αφήσει βιβλία και άλλα προσωπικά αντικείμενα στο σχολείο;

Κατ’ εξαίρεση, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα μπορούν γονείς και κηδεμόνες να παραλάβουν βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των μαθητών που έχουν τυχόν παραμείνει στις σχολικές μονάδες, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις των σχολείων και με τρόπο ώστε να τηρούνται πλήρως τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής συνωστισμού. Για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, όσοι παραλάβουν τα αντικείμενα από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 4 στο 13033.

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ενημερώνουμε τους Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης οτι η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 του 1ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, κα Γιαννούλη Μαριλένα, θα υλοποιήσει 2 διαδικτυακά σεμινάρια.

Το 1ο σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 12-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30. Το σεμινάριο απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών  Α΄ Τάξης  και στους/στις  εκπαιδευτικούς του σχολείου  με αναφορά στην κατ’ οίκον μελέτη και τα όρια. Θέμα: «Παιδαγωγικά θέματα που αφορούν την είσοδο των παιδιών στο σχολείο».

Το 2ο Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 . Το σεμινάριο απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών  Ε΄, ΣΤ΄ Τάξης  και στους/στις  εκπαιδευτικούς  του σχολείου με θέμα: «Σχέσεις Σχολείου – Γονέων». Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξυπηρετήσει τη βελτίωση  των σχέσεων γονέων- δασκάλων.

Ο σύνδεσμος και για τα δύο σεμινάρια είναι ο ακόλουθος

https://meet.jit.si/gonisiou1213

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη σχολικά έτη - school years | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ