2012-2013

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 0-2013

ΜΑΘΗΤΕΣ: 120

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΔΑΣΚΑΛΕΣ: 6 πρωινό πρόγραμμα & 1 ολοήμερο πρόγραμμα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ: 1

ΓΑΛΛΙΚΩΝ: 1

ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 1

Αφήστε μια απάντηση