ανακύκλωση 2012-2013

Φέτος συλλέξαμε για ανακύκλωση χαρτί, μπαταρίες και πλαστικά καπάκια.

Μιλήσαμε στις τάξεις για την ανακύκλωση και φτιάξαμε αφίσα.