Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο λειτουργεί αξιόπιστα και εφαρμόζει επακριβώς τις οδηγίες. Καθοδηγεί τους κηδεμόνες και τους ενημερώνει για τις προβλεπόμενες διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφο των αρχών διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Έχει ζητηθεί για να υπάρχει αξιοπιστία στη διαδικασία, οι γονείς να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση με την επιστροφή του παιδιού τους στη σχολική μονάδα. Εκτός από τη γνωμάτευση υποχρεώνονται να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη της ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό.

Από το σχολείο ζητείται να γίνεται ιατρική αξιολόγηση και όχι τεστ για COVID-19! Το αν πρέπει να γίνει τεστ ή όχι το κρίνουν οι αρμόδιοι γιατροί. Το σχολείο πρωτίστως πρέπει να διασφαλίζει την υγεία των μαθητών/τριών αλλά και να συμβάλλει στην ατομική-κοινωνική υπευθυνότητα.

Η Διεύθυνση του σχολείου θεωρεί αυτονόητο ότι θα πρέπει να βεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση με γνωμάτευση μετά την ιατρική εξέταση η παρούσα ιατρική κατάσταση του μαθητή ή της μαθήτριας που είτε αποχώρησε από το σχολείο με κάποιο σύμπτωμα είτε δεν ήρθε στο σχολείο και επισκέφθηκε το κέντρο υγείας.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
  1.Α) Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:
   Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
  εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με
  ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων και οδηγείται για ιατρική αξιολόγηση. Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
  2
   Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο
  σχολείο, γίνονται τα παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19
  o Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού
  o Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη,
  μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας
  o Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα
  άτομο/α που το φροντίζουν
  o Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –
  σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων–
  ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
  o Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες
  μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
  Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
   Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον
  κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε
  καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

1.Γ) Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό
3
 Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον
υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον/την διευθυντής/τρια της
σχολικής μονάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:
 πυρετός
 βήχας
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
 δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 μυαλγίες
 ρίγος
 πονοκέφαλος
 καταβολή δυνάμεων
 δυσκαταποσία
 απώλεια γεύσης ή/και οσμής
 ναυτία / έμετος
 κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις
Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

πυρετός (Θ > 37,5o C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα

βήχας, δύσπνοια, ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη, γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος) με ή χωρίς πυρετό

και απουσία εναλλακτικής διάγνωσης

Ο Διευθυντής του σχολείου

Γαληνίκης Φώτιος

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικά Έτη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.