Ενημέρωση για αδυναμία πρόσβασης στα Τηλεμαθήματα

Αγαπητοί γονείς καλησπέρα σας,

Παρουσιάστηκε σήμερα τεχνικό πρόβλημα σε πανελλήνιο επίπεδο, στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,  του οποίου η διαχείριση δεν ήταν δυνατή από το Σχολείο. Συνεπώς, ορισμένες από τις σημερινές ώρες τηλεμαθημάτων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε από τη σελίδα του σχολείου για οποιαδήποτε αλλαγή..

Μέχρι τότε, ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Τα αυριανά μαθήματα συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε τάξης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικά Έτη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.