Δυσλειτουργία στην καταχώριση της ονομασίας του Δημοτικού Σχολείου της Ίου στο αντίστοιχο πεδίο για την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”.

Η Διεύθυνση του σχολείου, ενημερώθηκε από δικαιούχους γονείς του προγράμματος ψηφιακή μέριμνα, ότι δεν εμφανίζεται στη φόρμα το Δημοτικό σχολείο της Ίου στην προσπάθειά τους να υποβάλλουν την αίτηση.

Δυστυχώς, το παραπάνω γεγονός διασταυρώθηκε και φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στη βάση δεδομένων της ψηφιακής πλατφόρμας.

Να ενημερώσουμε ότι δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο όνομα στο πεδίο αναζήτησης των σχολείων. Θα έπρεπε να εμφανίζεται το σχολείο και μόνο με την λέξη Ίος ή Δημοτικό Ίου όπως συμβαίνει με άλλα σχολεία.

Η Διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορείς του Υπουργείου Παιδείας για το πρόβλημα, χωρίς η σχολική μονάδα να έχει αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να λειτουργεί μόνο ενημερωτικά.

Ευελπιστούμε να αποκατασταθεί σύντομα η αστοχία της μη ύπαρξης του Δημοτικού σχολείου της Ίου στην αίτηση υποβολής.

Δημοσιεύθηκε στην Σχολικά Έτη. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.