ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Το ολοήμερο θα επαναλειτουργήσει την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021. Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με 6 ώρες για όλα τα τμήματα και τάξεις της σχολικής μονάδας.

Το πρόγραμμα θα δοθεί αύριο, Τρίτη,09 Μαρτίου 2021 στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου μας.

Ο Διευθυντής

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

Το Δημοτικό σχολείο Ίου σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Ίου θα ολοκληρώσει τις εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές διατάξεις λόγω των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ κορωνοϊό SARS-CoV-2 | Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό – Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (eody.gov.gr)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 01-03-21 Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ τάξη Δημοτικού (minedu.gov.gr)

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.Δ.79/2017(Α 109),όπως ισχύει . Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Α 87)

Γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους δεν είναι εγγεγραμμένα στο Νηπιαγωγείο και δεν φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο να έρθουν σε επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου τηλεφωνικά, Δευτέρα-Παρασκευή 13.30 με 14.00.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους γονείς & κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας, ότι απο 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, θα ισχύει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού και μέχρι να καλυφθεί η σχολική μονάδα με εκπαιδευτικό, όλα τα τμήματα του σχολείου θα παρακολουθούν λιγότερες ώρες.

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εκπαιδευτήρια “Η Γλυκογαλούσα”

Ο Παιδικός Σταθμός «Η Γλυκογαλούσα», σας προσκαλεί στην 5η Διαδικτυακή Συνάντηση Σχολής Γονέων την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:00 με θέμα:«Ο ρόλος των γονέων στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών», με εισηγητή τον Δρ.Βάιο Νταφούλη, Παιδοψυχίατρο & Διευθυντή Παιδοψυχιατρικού Τμήματος ΓΝΘ Ιπποκράτειο.

Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους, και πατώντας ΕΔΩ να συμμετέχουν στην εισήγηση.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από 17:30 έως και την έναρξη της εισήγησης στις 18:00.

Παρακαλούνται, οι συμμετέχοντες να έχουν ενεργοποιημένη την κάμερα και απενεργοποιημένο το μικρόφωνο.

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκπαιδευτήρια “Η Γλυκογαλούσα”

Αναστολή λειτουργίας του σχολείου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Αναστέλλεται εκτάκτως η δια ζώσης λειτουργία του σχολείου την Τρίτη, 16η Φεβρουαρίου 2021, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το σχολείο θα λειτουργήσει με τηλεκπαίδευση. Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το ίδιο με αυτό που λειτουργούσε το σχολείο απο τις 18-11-2020 μέχρι και τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναστολή λειτουργίας του σχολείου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Διαδικτυακή Προβολή Ταινίας ” Σινεμά ο Παράδεισος “

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων διοργανώνει διαδικτυακή προβολή της ταινίας «Σινεμά ο Παράδεισος»,  την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 18.00.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους:

  • Στέλιο Κρασανάκη, Ψυχίατρο, Δραματοθεραπευτή, Σκηνοθέτη, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Υπεύθυνο του κλάδου «Τέχνη και Ψυχιατρική» της ΕΨΕ, Διδάσκοντα ΕΚΠΑ.
  • Αντιγόνη Αποστολοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγο, PhDc
  • Γιώργο Βάσσο, Κλινικό Ψυχολόγο, MSc, Υποψήφιο Ψυχαναλυτή ΕΨΕ.

Θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο ψυχίατρος και πρόεδρος της ΕΠΑΨΥ κ. Γιώργος Τζεφεράκος.

Συνδέεστε με την εφαρμογή Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83436886518?pwd=ZmdXRmxzRVdINXNjTHc5Sk0rejJuUT09

Meeting ID: 834 3688 6518

Passcode: 831390

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικτυακή Προβολή Ταινίας ” Σινεμά ο Παράδεισος “

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Eπαναλειτουργία σχολείου με δια ζώσης διδασκαλία

Ενημερώνουμε τους γονείς & κηδεμόνες ότι από τη Δευτέρα 11-01-2021 το σχολείο μας θα επαναλειτουργήσει με δια ζώσης διδασκαλία. Ισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων με το ολοήμερο όπως λειτουργούσαμε πριν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Για λόγους προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού των γονέων & κηδεμόνων στην είσοδο-έξοδο του σχολείου, η προσέλευση-αποχώρηση των μαθητών/τριών θα γίνεται διαφοροποιημένα. Θα προσέρχονται νωρίτερα στο σχολείο μαθητές/τριες από τις μεγάλες τάξεις και θα αποχωρούν πρώτες. Συγκεκριμένα, προσέλευση 8:00 με 8:07 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων ΣΤ΄, Ε΄, Δ΄ και 8:07 με 8:15 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων Γ΄, Β΄, Α΄. Θα εξεταστεί, αν απαιτηθεί να διευρυνθεί η ώρα προσέλευσης-αποχώρησης ανάλογα με την εικόνα που θα παρατηρηθεί στην είσοδο-έξοδο του σχολείου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για τη συνοδεία των μαθητών/τριών προς και από το σχολείο αποστέλλουν οι γονείς μήνυμα με τον αριθμό 4 στο 13033 ή φέρουν αντίστοιχο έγγραφο συνοδείας μετακίνησης και οι μαθητές/τριες έχουν πάντα μαζί τους τη βεβαίωση μετακίνησης ανήλικου μαθητή. Το έγγραφο μετακίνησης ανήλικου μαθητή που είχε εκδοθεί από τη Διεύθυνση του σχολείου ισχύει για όλο το σχολικό έτος. Σε περίπτωση απώλειας, ενημερώστε το σχολείο για να εκδοθεί εκ νέου.

Ισχύει το υγειονομικό πρωτόκολλο με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου καθώς ακολουθούνται και εφαρμόζονται πλήρως οι οδηγίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Καλή μας αρχή!

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eπαναλειτουργία σχολείου με δια ζώσης διδασκαλία

Ευχές για το νέο έτος

Ευχόμαστε υγεία, αγάπη, ευημερία σε όλο το κόσμο και πρόοδο στις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου μας!

Καλή Χρονιά χωρίς κορωνοϊό

Δημοσιεύθηκε στη Σχολικά Έτη | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχές για το νέο έτος